Ham Çam Balı 300G

Ham Süzme Çam Salgı

Pastörize edilmediği ve polenleri filtre edilmediği için "Ham Bal” yani işlenmemiş, doğal baldır.
Marmaris ve çevresinden derlenen çam balıdır.
Ürünümüze, bir çeşit ısıl işlem olan pastörizasyon uygulanmaz.
Polenlerin ayrılmasına
X